Multiaufhängung Typ MG
Alles in einer kompakten Aufhängung für 1-strang Anschlagketten
Tragf.         Gewicht
Bezeichnung t L1 A B H kg
MG 6-8+ 1,4 145 87 60 15 0,5
MG 8-8+ 2,5 171 94 60 18 1,0
MG 10-8+ 4 211 117 75 22 1,8
MG 13-8+ 6,5 262 142 90 26 3,5
MG 16-8+ 10 311 162 105 30 5,8
  Multiaufhängung doppelt Typ MGD
Alles in einer kompakten Aufhängung für 2-strang Anschlagketten
Tragf.         Gewicht
Bezeichnung t L1 A B H kg
MGD 6-8+ 2 145 90 60 17 0,7
MGD 8-8+ 3,5 171 124 75 21 1,4
MGD 10-8+ 5,6 211 122 90 24 2,5
MGD 13-8+ 9,1 262 148 105 29 5,0
MGD 16-8+ 14 311 175 120 35 8,9